index download contact nieuws surface Digikidz software projecten nederlands english index

toplefttoptopright
left
left

Op deze site...
Niet op deze site...
Video
Multi-touch
Eind 2008 kreeg Onwijs de kans te gaan werken met een nieuwe technologie, de multi-touch interface, zoals te vinden op de Microsoft Surface™.
Het gaat hier om een computer die eruit ziet als een tafel en die door verschillende gebruikers tegelijk bediend kan worden, via het aanraakscherm.

Dat betekent dat er geen muis of toetsenbord meer aan te pas komt: alles op het scherm kan direct gemanipuleerd worden.

De Surface biedt daarbovenop nog objectherkenning. Dat wil zeggen dat het apparaat objecten kan herkennen die op het scherm worden geplaatst, zoals een identiteitskaart, een glas wijn, een mobiele telefoon of een speelgoedautootje.

Deze veelbelovende techniek lijkt bij uitstek geschikt voor gebruik in het onderwijs. Samenwerken door directe manipulatie is wat voor kinderen iets volkomen natuurlijks is. Volwassenen hebben dit vaak al weer verleerd.

Met dat in gedachten begon Onwijs aan een aantal projecten met de Surface-technologie.
Na een aantal demonstratieprojecten is duidelijk dat deze nieuwe technologie, met name in de tafelvorm, inderdaad uitermate geschikt is, niet alleen voor gebruik in het onderwijs, maar ook voor plaatsen als musea en bibliotheken.

De introductie van Windows7 en verschillende andere touchscreens en -tafels laat zien dat dit nog maar het begin is van een hele nieuwe ontwikkeling.

 

Multitouch applicaties
Onwijs heeft inmiddels enkele tientallen multitouch-applicaties ontwikkeld, als onderdeel van een project, of als op zichzelfstaande applicatie of verzameling.
Deze programma's zijn verkrijgbaar op verschillende multitouch platforms, zoals Microsoft Pixelsense (Sur40), de voorganger Surface (niet de tablet), Smart of Windows 7 touch.
Kijk hier voor een overzicht van de verschillende programma's en versies én voor bestelmogelijkheden.
Download demo
Mariquita Download een voorbeeldapplicatie voor de nieuwe Sur40.
Mariquita is een zoekspelletje dat goed laat zien hoe simpel en leuk een multitouch-applicatie kan zijn. Download het hier.
 

Surface of geen Surface?
Oktober 2012 kwam Microsoft met de Surface tablet op de markt. Om verwarring te voorkomen moeten de multitouch tafels vanaf dat moment aangeduid worden met Microsoft Pixelsense.
Ondertussen wordt er op de tafels zelf nog gebruik gemaakt van de Surface aanduiding, en wordt die naam nog steeds veel gebruikt.

De Surface tablet is echter niet gerelateerd aan de Surface tafel en de programma's zijn niet onderling uitwisselbaar.
Onwijs heeft inmiddels ook een aantal Windows 8 apps gemaakt, gebaseerd op de programma's voor multitouch tafels. Deze zijn te vinden in de Windows 8 store. Daarbij staat natuurlijk (gratis) Mariquita.
Surface 2.0 (nu Microsoft Pixelsense)
Januari 2012 kwam eindelijk de nieuwe versie van de Surface uit, de Sur40, een samenwerking tussen Samsung en Microsoft. Applicaties die voor de Surface 1.0 ontwikkeld waren moesten nu allemaal omgezet worden, al was het alleen maar om het nieuwe beeldformaat (full HD).

BETT De eerste resultaten waren te zien op het World Education Forum in London, waar Onwijs op uitnodiging van Samsung aanwezig was. Direct daarna werden ze ook getoond op de BETT, opnieuw in Londen.
Een nieuwe Surface
Begin 2011 kondigde Microsoft de nieuwe versie van de Surface-tafel aan, de Surface 2.0. LetterZoeker Hoewel de 1.0 versie sindsdien niet meer besteld kan worden, wordt de nieuwe Surface pas rond het einde van het derde kwartaal verwacht.

Voor de software betekent dit dat de applicaties omgeschreven moeten worden naar een nieuw platform met een nieuwe beeldformaat, full HD. Onwijs is hier al een tijd mee bezig.

Tussen de Surface 1.0 en de 2.0 is er nog een tussenstap, het zgn. Surface 1.5-platform, waarmee multitouch-programma's kunnen draaien op Windows 7-systemen met een touchscreen. Een voorbeeld hiervan is te zien in het Breda's Museum.

Dit betekent dat veel van de Onwijs programma's beschikbaar zijn in drie of vier verschillende versies.
Kijk voor een overzicht van de Surface-programma's (1.0 en 2.0) op de Surface-bestelpagina.
Van Surface naar Smart
Smart, bekend van de digitale schoolborden, heeft een speciaal op het onderwijs gerichte variant gemaakt van de multitouch-tafel. SpellingWiel Deze Smart-tafel is qua functionaliteit vergelijkbaar met de Surface. Daarbij is er toegevoegde functionaliteit voor het beheer in onderwijssituaties.

De meeste educatieve multitouch-programma's van Onwijs zijn inmiddels overgezet naar de Smart tafel. Informatie over de programma's en de bestelmogelijkheden zijn te vinden op de Smart-bestelpagina.
Surface op school ( IV ) - De Barkentijn
Van 2 tot 18 juni hebben leerlingen en leerkrachten van de Rotterdamse basisschool RuimteRekenen De Barkentijn (locatie de Rode Wiekel) kennis kunnen maken met de Surface en de educatieve multitouch applicaties van Onwijs. Dat zijn er inmiddels al meer dan 30.

De tafel was weer beschikbaar gesteld door de firma Heuvelman.

Bijzonder bij deze pilot was dat leerlingen zelf een TipTile-presentatie konden maken voor op de Surface.
Kijk hier voor een video-impressie.

Deze pilot heeft veel informatie opgeleverd over nut en mogelijkheden van het gebruik van multi-touch in een schoolomgeving. Behalve het enthousiasme van leerlingen en leerkrachten kwamen er ook wat praktische aspecten aan het licht rond organisatie, inrichting en algemeen gebruik.
Surface op school ( III ) - De Trampoline
Basisschool De Trampoline in Leidschendam heeft als eerste school in Nederland een eigen Surface-tafel aangeschaft. Hiermee wordt een proef gedaan waarbij verschillende innovatieve technologieën worden bekeken en vergeleken. Drie klassen in de onderbouw krijgen elke een ander apparaat waarmee leerlingen kunnen werken. Daarbij wordt het gewone leerprogramma gevolgd.

RijtjesSpel Hiervoor ontwikkelde Onwijs een reeks Surface-programma's, deels in samenwerking met studenten van de Hogeschool Rotterdam.

In oefeningen als WoordenWolk, CombinatieSpel of VormenPuzzel leren de kinderen seriëren en rubriceren en kunnen ze hun woordenschat oefenen of vergroten.
Surface op school ( II ) - De Schakel
Vanaf 22 maart 2010 werken leerlingen van groep 6, 7 en 8 van basissschool de Schakel in Eibergen met verschillende nieuwe technische snufjes, waaronder de Surface. Dit gebeurt in het kader van het project Leren van de toekomst, dat opgezet is door SURFNet/Kennisnet.

SommenSpel Onwijs ontwikkelde hiervoor speciaal een pakket Surface-applicaties rond het onderwerp breuken. In vijf onderdelen met namen als SommenSpel, BreukenTrein en KoppelBreuken kunnen leerlingen oefenen op breuken, procenten en kommagetallen.
Via een menuprogramma kunnen ze met objecten een oefening kiezen een aangeven welke leerlingen meedoen, zodat de applicatie zich aan kan passen aan het niveau van de groep.

Impressies van het project zijn te zien bij het Jeugdjournaal en Editie NL.
Surface op school - De Clipper
Op 20 november 2009 was Onwijs te gast met een Surface-unit bij Montessorischool De Clipper, in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Aanleiding was de opening van de nieuwe mediatheek van de school.

Speciale gasten waren schrijver Hans Hagen en Monique Hagen, eveneens schrijfster en bekend van haar presenteerwerk voor de televisie.

Ter gelegenheid hiervan was er een applicatie ontworpen rond hun boeken en een rond Hans Hagens bekende creatie Jubelientje.

Daarnaast konden de leerlingen hun eigen tekeningen bewonderen op de Surface en waren er een aantal educatieve applicaties te bekijken.

Er was veel belangstelling, van kinderen en volwassenen en van kranten, radio en televisie. Op de site van het Jeugdjournaal staat een korte reportage.
Samen Spelen, Samen Leren
SamenLeren Onder de noemer Samen Spelen, Samen Leren wil Onwijs met de Surface-technologie het basisonderwijs in.

Er is een verzameling educatieve demo-applicaties in voorbereiding en er zijn plannen om een toer te gaan maken met Surface-units langs basisscholen in het hele land (vergelijkbaar met de Oeroeg-toer).
 

De Stercke Stadt Breda
In het Breda’s Museum is vanaf 9 juli 2011 een nieuwe vaste expositie over de geschiedenis van Breda in de Tachtigjarige Oorlog te zien. De tentoonstelling bevat o.a. een groot model van het Turfschip van Breda, maquettes van het kasteel van Breda en de vestingstad en belegeringskaarten, schilderijen, tekeningen en wapens uit de geschiedenis van Breda.

Onwijs leverde voor de tentoonstelling twee interactieve historische kaarten, gebaseerd op twee prachtig gedetailleerde gravures. Breda's Museum Deze laten de vestingstad zien en de omgeving met daarin talloze grote en kleine taferelen die elk een ander perspectief werpen op de gebeurtenissen in deze periode.

Delen van de gravures kunnen naar voren gehaald en uitvergroot worden en zijn voorzien van informatieve teksten. Deze detail-toelichtingen zullen later tijdens de expositie worden aangevuld met nieuw materiaal.

Ga voor meer informatie naar de site van het Breda’s Museum
MultiMediaQuiz 2.0
De Onwijs MultiMediaQuiz is van de grond af herschreven. De algemene opzet is nog hetzelfde, met een quizgedeelte en een (nu optioneel) deel waarin videofragmenten bekeken kunnen worden. quiz Het quizonderdeel heeft een aantal nieuwe opties. De vragen kunnen gegroepeerd worden in categorieën en kunnen ook starten met een foto of afbeelding in plaats van een videofragment.

De nieuwe quiz is inmiddels ingezet voor o.a. de EPZ (de quiz Stroom uit Stoom) en het Zeeuws Waterschap, beiden te zien in de ColumBus en voor een biografieënquiz voor de Boekenweek.
Maand van het Spannende Boek
Onwijs heeft een nieuw programma ontwikkeld dat bibliotheken kunnen inzetten tijdens de Maand van het Spannende Boek!

crimemap In een interactieve kaart, een Crime-Map, krijgen de spelers een aantal mysterieuze 'cases' voorgelegd. Via een zoektocht op de kaart krijgen de spelers clues van verschillende ´informanten´. Als de case is opgelost, verschijnt een boek. Alle cases zijn gebaseerd op spannende boeken, die de bibliotheken waarschijnlijk wel in hun collectie hebben.

De teksten voor de cases zijn geschreven door de Nederlandse thriller-auteur John Brosens, bekend van onder meer ´Project Luvarine´ en ´Perspectief´. De CrimeMap was gedurende de maand mei (en mogelijk langer) te zien in verschillende bibliotheken met een Surface-tafel.
Nederland Leest 2010
Net als vorig jaar heeft Onwijs voor de landelijke actie Nederland Leest een programma voor de Microsoft Surface ontwikkeld. De actie ging op 22 oktober van start met een presentatie in bibliotheek in de Den Haag. Dit jaar was het boek De grote zaal van Jacoba van Velde het onderwerp van de actie.

nll2010 In opdracht van het CPNB heeft Onwijs ook een korte filmimpressie gemonteerd over de relatief onbekende schrijfster.

De presentatie op de Surface besteed aandacht aan het leven van de schrijfster, haar relatie met het culturele leven in Parijs en haar beroemde schilderende broers Bram en Geer en de ontvangst in binnen- en buitenland van het boek De grote zaal. Ook zonder een Surface-unit is het programma te bekijken in een speciale web-versie.

Een flits van de Surface applicatie is te zien in het NOS journaal van 22 oktober.

Kijk voor meer informatie en de filmimpressie op NederlandLeest2010.nl.
Het Vergeten Bombardement
Op 17 mei is het 70 jaar geleden dat een groot gedeelte van de binnenstad van Middelburg verwoest werd door een bombardement door de oprukkende Duitsers. Het Zeeuws Archief, de Gemeente Middelburg en de Adriaan van Westreenen Stichting hebben een grootste herdenking georganiseerd.

Middelburg Onwijs is één van de sponsoren en heeft voor de expositie in het gerestaureerde stadhuis twee Surface-applicaties ontwikkeld. Deze geven een beeld over de Middelburgse situatie voor de oorlog, het bombardement en de wederopbouw, met behulp van historisch foto- en filmmateriaal en interviews met ooggetuigen.

Daarnaast heeft Onwijs een documentaire gemaakt over ooggetuige de heer C.J.P. van Westreenen.
Nederland Leest 2009
Op 23 oktober ging de actie Nederland Leest van start. Dit is een landelijke actie, georganiseerd door de CPNB met als doel het lezen van boeken te bevorderen.
Elk jaar staat een ander boek centraal, dit jaar was dat Oeroeg van Hella S. Haasse.

In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken maakte Onwijs een Surface-applicatie over Oeroeg én de schrijfster. Hierin worden foto's, boekomslagen, handschriften en andere afbeeldingen getoond, maar ook videofragmenten met interviews, oude televisieopnamen en speelfilmfragmenten.

Gebruikers kunnen de verschillende onderdelen ontdekkenderwijs bekijken in een eenvoudig te bedienen mozaiekachtige presentatievorm. Bijschriften kunnen opgeroepen worden om afbeeldingen te verduidelijken.

Een van de hoofddoelstellingen was om een laagdrempelig programma te maken dat vooral interesse moet wekken voor het onderwerp.

Het programma heeft een tournee gemaakt langs Nederlandse bibliotheken, op vier Surface-units van de firma Heuvelman. Voor de bibliotheken waar de toer niet langs kwam is een webversie gemaakt die een indruk geeft van de Surface-applicatie.

Kijk op www.oeroeg.nl voor meer informatie.
MultiMediaQuiz
In het kader van het project Beelden voor de Toekomst heeft Onwijs, in samenwerking met Logica, een MultiMediaQuiz ontwikkeld.

VideoQuiz Het programma richt zich zowel op het onderwijs als op het algemene publiek en bestaat uit twee onderdelen.

Het eerste gedeelte bestaat uit een verzameling filmfragmenten, die over het scherm verschoven en bekeken kunnen worden.

Het tweede onderdeel is een quiz met korte fragmenten en meerkeuzevragen. Tot vier spelers kunnen hier aan mee doen.

Het audiovisuele materiaal is afkomstig uit diverse nationale en regionale archieven en is gerangschikt rond vier thema's die zowel met Zeeland als met het onderwerp 'water' te maken hebben. Voor elk thema is een pakket gemaakt die als aparte applicatie aangeboden zal worden.

Van de Surface-applicatie is een webversie gemaakt met aangepaste functionaliteit (niet multi-touch of mult-user), maar wel met hetzelfde beeldmateriaal.
Drie demo's
In samenwerking met Logica en de Zeeuwse Bibliotheek is eind 2008 Digitaal verkeerskleed begonnen aan een pilot, waarbij in korte tijd drie demo-applicaties zijn ontwikkeld: een rekenspel, een digitaal verkeerskleed en een historische multimediaquiz.

De applicaties zouden een plaats krijgen in de OnderwijsServiceBus, een op het onderwijs gerichte bibliotheekbus van de Zeeuwse bibliotheek.

In dit filmpje is een impressie te zien van de drie demo's.

left
left
bottom
© 2001-2012 Onwijs